Administrazio Autonomikoaren Taulak

Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeak Batzordeari aurkeztutako identifikazio- eta balioespen-azterlanetan oinarrituta onetsitako serie dokumentalen balioespen-taulak.

 

Kodea Serie dokumentalaren izendapena   EHAAko argitalpena
CO.01.ASO Merkataritza-sektorean inbertitzeko finantza-laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.ASO Merkatarien Elkarteentzako diru-laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.BCI Aholkulari teknikoentzako barne-merkataritzari buruzko prestakuntzarako bekak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.CAL Merkataritzako kalitatea sustatzeko laguntzen programa   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.DIC Merkataritza-zabalkunderako eta -informaziorako jarduerentzako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.ESB Bizkaiko Merkataritzako, Kontsumoko eta Turismoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.ESC Merkataritza-banaketaren sektorearentzako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.GTC Merkataritzarentzako Laguntza Teknikoko Kabineteak ezartzeko edo horiei eusteko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.ICE Integrazio estrategikoak sortzeko eta garatzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.MEC Merkataritza-ekipamenduak modernizatzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.MER Txikizkako udal-merkatuetarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.MKG «Merkagune -Hiri Merkataritza» merkataritza-lankidetzako estrategia zonalak sustatzeko laguntza-programa   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.NIC Merkataritza-ekimen berrietarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.PAC Merkataritza-banaketaren sektorean inbertsiorako laguntzeko PAI programa   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.PER Toki-erakundeentzako laguntzak, Merkataritza Suspertzeko Plan Bereziak gauzatzeko, (PERCO)   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.SAA Arabako merkataritzako espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.SAB Bizkaiko merkataritzako espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.SAG Gipuzkoako merkataritzako espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.ZAU Premiazko jarduketa behar duten gune ahuletarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.BEX Atzerriko tituludunentzako bekak, nazioartekotze-programetarako   Zª 31, 15-02-2011
CO.01.BIN Nazioartekotzeko beken programa   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.CIC ICO-ICEXen arteko lankidetza-hitzarmenean aurreikusitako laguntza osagarriak   Zª 31, 15-02-2011  
CO.02.ELK Elkartzen Programak irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat ematen duen laguntza, kanpoan merkataritza sustatzeko   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.FOR Merkataritza-banaketako eta -kudeaketako arloetako prestakuntza   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.GAU Gauzatu Ezartzeak Atzerrian   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.INT Enpresen nazioartekotze-programaren laguntzak   Zª 31, 15-02-2011  
CO.02.IPC Merkataritza-sektorean enpresa-garapeneko ETE ekimenaren programa   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.ITB Nazioartekotzerako Estrategien Programa (Interbide)   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.MYJ Kanpoan merkataritza sustatzeko eginkizunak eta jardunaldiak   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.PFM  PFAM laguntzak   Zª 31, 15-02-2011  
CO.02.PIE PIE-PIPE Programaren laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
CO.02.PRC Kanpoan merkataritza sustatzeko jarduerentzako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.EDI Industria-garapeneko erakundeak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.ETI Ikerketa teknologikoko babespeko erakundeak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.ETO Ikerketa estrategikoarentzako Etortek laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.GAI  Gaitek programa, produktu berriak garatzeko proiektuak egiteko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.GTI Kudeaketa Teknologikoko eta Ikerketako Programaren laguntzak (KTIP)   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.HED  Hedatu programa, zientzia, teknologia eta berrikuntza zabaltzeko proiektuak egiteko laguntza   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.IKE Ikertu programa, giza kapitalaren prestakuntzarako eta sustapenerako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.INT Intek programa, ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko jardueretarako laguntza   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.IYD I+G jarduerak sustatzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.NED Industria-garapeneko erakundeen izendegia   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.NET  Nets programa, oinarri teknologikoko enpresa berriak abiaraztea bultzatzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.NOT  Innotek programa, garapen teknologikorako eta berrikuntzarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.03.RVT Teknologiaren euskal sarea   Zª 31, 15-02-2011  
IN.03.SAI  Saiotek programa, eragile zientifiko-teknologikoetarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.05.ADE Adefin programa, ETEen finantza-egitura egokitzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.05.AFI  AFI programa, industria-sektorean inbertitzeko finantza-laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.05.EKI  Ekimen programa, enplegua sortzeko industria-ekoizpeneko inbertsioetarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
IN.05.GAR  Garapen programa, enpresa-inbertsioko proiektu handietarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
IN.05.GAU Gauzatu programa-oinarri teknologikoko ETEak eta/edo berritzaileak sortzea eta garatzea sustatzeko industria   Zª 31, 15-02-2011 
IN.05.P3R  Zailtasunak dituzten enpresentzako aparteko jarduketa-plan   Zª 31, 15-02-2011 
IN.05.PAI  PAI programa, industria-inbertsioari laguntzeko   Zª 31, 15-02-2011 
IN.05.PEI  Industria-enplegua sustatzeko planarentzako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
IN.05.PME  ETE ekimeneko programa, enpresa-garapenerako   Zª 31, 15-02-2011 
IN.05.PRE Enpresa eta industria-sektoreak berriz sustatzeko planaren laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
IN.05.PRI  Industria berregituratzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.FAC Helduei merkataritzari buruzko prestakuntza emateko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.FEC  Eskola-ikasleei merkataritzari buruzko prestakuntza emateko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.FIC  Kontsumoaren inguruko prestakuntzarako eta ikerketarako bekak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.ITC Fakultate edo unibertsitate-eskoletan kontsumoaren inguruko ikerketarako eta tituludunen espezializaziorako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.KAR  Kontsumoko Arbitraje Batzordearen espedienteak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.KEA Arabako kontsumoko erreklamazioak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.KEB  Bizkaiko kontsumoko erreklamazioak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.KEG  Gipuzkoako kontsumoko erreklamazioak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.OCO Kontsumitzaileen erakundeentzako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.OIC  Kontsumitzaileari informazioa emateko udal-bulegoentzako (KIUB) laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.SAA Arabako kontsumoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011  
KS.01.SAB  Bizkaiko kontsumoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.SAD Euskadiko kontsumoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011 
KS.01.SAG Gipuzkoako kontsumoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011  
KS.01.TIC  Kontsumoko tailer ibiltariak egiteko espedientea   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.ACC  Euskadiko eskaintza turistikorako sarbide unibertsala sustatzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011
TU.01.AFI  AFI programa, turismoaren sektorean inbertitzeko finantza-laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.AST  Turismoaren sektorearentzako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.CJS  Ikastaroak, jardunaldiak eta mintegiak antolatzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.CTC  Enpresa turistikoetan kalitatearen egiaztapena sustatzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.DIZ  Turismoko diru-laguntza izendunak eta zuzeneko esleipenekoak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.FUT Espainiako turismoaren Lehiakortasunaren Esparru Planaren laguntzak - Futures Plana   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.GAT  Gauzatu Turismo programa, interes estrategiko bereziko enpresen inbertsiorako eta horiek sortzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.IPT  Sektore turistikoan enpresa-garapeneko ETE ekimeneko programa   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.MET  Oinarrizko ekipamenduen modernizaziorako laguntza-programa   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.PAE  Turismo-establezimenduetan autobabeseko planak ezartzeko laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.PCT 

Turismoaren sustapenerako eta merkaturatzeko laguntzak

  Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.PDT  Lurraldeko dinamizazio turistikoaren planetarako laguntzak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.PRO  Merkatu igorleetan sustapen turistikoaren gaineko adituen prestakuntzarako beka-programa   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.RTA  Arabako turismoko erreklamazioak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.RTB  Bizkaiko turismoko erreklamazioak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.RTG  Gipuzkoako turismoko erreklamazioak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.SAA  Arabako turismoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.SAB  Bizkaiko turismoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011 
TU.01.SAG  Gipuzkoako turismoko espediente zehatzaileak   Zª 31, 15-02-2011