Eraikina

Euskadiko Artxibo Historikoa erabilera esklusiboko eraikin batean dago, bertikalean garatzen dena, hamaika mailatan: sei sestra gainean, beheko solairua eta sestrapeko lau soto. 

Bisita birtuala da zerbitzuak, erabilera nagusiak eta arkitektura-ezaugarriak ezagutzeko egokiena.