3. sotoa

Dokumentazio-gordailuak eta dokumentuak hartzeko eremua.

Gordailuak, elektronikoki kontrolatutako klimatizazioarekin, dokumentuak artxibatzeko eta gordetzeko.