• Covased araudia

Covased araudia

Araudia (dobauba)

Dekretuak

Euskal Autonomia Erkidegoko dokumentuak atzitzeko, ebaluatzeko eta ezabatzeko indarrean dagoen araudia.

  • 232/2000 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena.
  • 174/2003 DEKRETUA, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa.

Aginduak eta ebazpenak

  • 2005eko abenduaren 19ko AGINDUA, Ogasuneko eta Herri Administrazioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioko Dokumentuak Balioesteko, Aukeratzeko eta Atzitzeko Batzordea (DBAAB) ren identifikaziorako, balioespen dokumentalerako eta funtzionamendurako prozedurari buruzkoa.
  • 2006ko maiatzaren 12ko EBAZPENA, Kultura, Gazteria eta Kiroleko sailburuordearena; horren bidez, Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeko (DOBAUBA) kideak izendatu eta batzorde horren eraketa argitaratzen da.
  • 2009ko irailaren 21eko EBAZPENA, Kultura, Gazteria eta Kiroleko sailburuordearena; horren bidez, Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeko (DOBAUBA) kideak izendatu eta batzorde horren eraketa argitaratzen da.
  • 2017ko uztailaren 6ko EBAZPENA, Kultura, Gazeria eta Kiroleko sailburuordearena; horren bidez, Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeko (DOBAUBA) kideak izendatu eta batzorde horren eraketa argitaratzen da.

Dokumentuen ebaluazioaren taulak onesteko aginduak