• Covased azterlanak

Covased azterlanak

Azterlanak (DOBAUBA)

Serie dokumentalen identifikazio- eta balioespen-azterlanak Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordearen presidentetzari zuzenduko dizkiote Artxibo Zerbitzuetako arduradunek. Batzorde horrek onartzea ala ez onartzea erabakiko du.

Azterlanak betetzeko, Word formatuko formularioaren ereduaz gainera, Artxibo Zerbitzuen arduradunen eskura horiek betetzeko beharrezkoak diren jarraibideak jartzen dira. Era berean, Batzordeak onetsitako dokumentuak ebaluatzeko eta hautatzeko irizpide orokorrak jasotzen dira.

Batzordeak onetsitako dokumentuen hautaketa